Moro! Mekin ollaan mukana

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen Tampereella

Tule ja rohkaise meitä kehitysvammaisia nuoria ja aikuisia saamaan oma äänemme kuuluvaksi. Mekin haluamme näkyä – haluaisitko sinä tehdä sen mahdolliseksi? Tässä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminnassa ilmaistaan omia mielipiteitä ja ollaan tasavertaisia tamperelaisia. Me teemme teatteria. Minimitavoite on yksi ryhmä, joka kokoontuu vuoden aikana 20 kertaa.

Osallistu toiminnan tukemiseen Mesenaatti-kampanjamme kautta klikkaamalla tästä.

Kuva: Laura Vesa.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminta kokoaa yhteen nuoret ja aikuiset tukea tarvitsevat sekä heidän lähi-ihmisensä. Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminnan ohjaus perustuu teatteriopettajan tuottamaan sisältöön yhdessä kehitysvammatyön ammattilaisen kanssa. Ryhmässä teatterin keinoin houkutellaan esiin ihmisten omia kokemuksia ja luovuutta ilman esityksellisiä paineita.

Toiminnan kuvaus

Rohkaisemme toiminnassa esittämään omia mielipiteitä ja toimimaan tasavertaisina kansalaisina. Roolityöskentelyllä ryhmissä houkuttelemme esiin tukea tarvitsen ihmisen omakohtaisia ja luovia ratkaisuja käsiteltävään asiaan. Kokemuksellinen ja taitoja kartuttava oppiminen helpottaa jokaisen ominta tapaa ilmaista itseään.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminta on Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Teatteri Telakan kehittämä ryhmätyöskentelyn muoto.
Lue lisää: https://www.tukiliitto.fi/toiminta/aikuiset/teatterista-voimaa-vuorovaikutukseen/
https://www.teatteritelakka.fi/?page_id=830

Ryhmät kootaan asuin ja työtoimintayksiköiden yhteyteen. Ryhmään mahtuu 8-10 tukea tarvitsevaa osallistujaa ja ohjaajat. Toimintaa järjestetään yhdessä verkon välityksellä sekä live tapaamisissa. Ryhmä kokoontuu keväästä syksyyn noin 12 kertaa 1,5 tuntia kerrallaan.

Annamme ryhmille myös mahdollisuuden tulla esille. Kokoamme esitykset Laikun lavalle syksyllä 2021. Esityksiin saavat tulla mukaan kaikki tamperelaiset.
Tavoittelemme vuodelle 2021 on 10 ryhmää.

Mitä ryhmässä voi tapahtuu:
• Opimme sanallistamaan omia kokemuksia sekä kuuntelemaan muiden kokemuksia.
• Osallistujan arjen kokemusten sanallistaminen, kuvaileminen ja toiselle kertominen vahvistavat lähimuistia. Lähimuistin avulla voimme vahvistaa osallistujan kokemusta itsestä ja muista myönteisellä tavalla.
• Mielikuvituksen hyödyntäminen on Teatterista voimaa vuorovaikutukseen – toiminnassa oleellista.
• Tunteiden ja kehollisten kokemusten reflektointi itsen ja toisten kanssa vahvistaa minäpystyvyyden tunnetta.
• Voimme keskustelevassa ja leikkisässä ilmapiirissä vahvistaa oman itsen ja muiden hyväksymisen mahdollisuutta ja oikeutta myös vaatia ympäristöltä oman itsen oikeutusta olla oma itsensä.