Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:N mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 18.6.2018

Teatteri Telakka kunnioittaa asiakkaidensa ja verkkosivuillamme www.teatteritelakka.fi vierailevien käyttäjien yksityisyyden suojaa. Käsittelemme saamiamme tietoja luottamuksellisesti henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Teatteri Telakka suojaa palvelujensa käyttäjien henkilötietoja ja noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Teatteri Telakka kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteri Telakan asiakkaan ja teatterin välinen asiakassuhde, palvelujen käyttäminen tai asiakkaan antama suostumus. Lisäksi perusteena on sidosryhmäsuhteiden ylläpito.

Teatteri Telakka ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Luovuttamalla henkilötietojasi Teatteri Telakalle hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Teatteri Telakka voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi ostaessasi pääsylippuja Teatteri Telakan esityksiin, rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi, vieraillessasi verkkosivuillamme sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Teatteri Telakka kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Teatteri Telakalle antamasi tiedot

 • yhteystiedot (kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • syntymäaika, sukupuoli
 • työnantaja, asema tai tehtävä yhteisössä (kun edustat yhteisöä)
 • maksutiedot (kuten laskutustiedot)
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot ( kuten lipputilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, edustukset)
 • eri toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien itse tuottamasi sisältö (kuten Telakan sosiaalisen median alustat)
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Palveluidemme käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

 • Verkkosivujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Teatteri Telakan verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • Julkisista luotettavista tietolähteistä saadut tiedot
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Asiakaspalvelu

Henkilötietojasi voidaan käyttää Teatteri Telakan palveluiden tuottamiseen toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkaan tunnistamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

Palvelujen parantaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Teatteri Telakan palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin, kuten verkkosivujen kehittämiseen.

Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää Teatteri Telakan palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, uutiskirjeitä ja tiedotteita ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Teatteri Telakan palvelut saattavat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Teatteri Telakan palveluiden käytöstä. Eri lähteistä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää, jos henkilö on luotettavasti tunnistettu.

Luovutammeko henkilötietoja?

Teatteri Telakka ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi Teatteri Telakan ulkopuolelle, paitsi seuraavissa tilanteissa:

Suostumus
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

Alihankkijat ja palveluntarjoajat
Teatteri Telakka saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, asiakastietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Teatteri Telakan alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Teatteri Telakan palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Teatteri Telakan määrittämiin tarkoituksiin. Teatteri Telakka velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kansainväliset tietojen siirrot
Teatteri Telakka toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tutkimuskäyttö
Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Verkkosivut
Vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme sinusta anonyymisti verkkosivujen käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja, kuten IP-osoitteesi, tietoja selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista. Käytämme keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämiseen ja parantamiseen.

Mikäli olet selaimessasi sallinut evästeet, IP-osoitteesi voidaan yhdistää verkkosivuillamme syöttämiisi tietoihin asiakasviestinnän parantamiseksi. Toisaalta joissain tapauksissa salaamme IP-osoitteen valmiiksi niin, ettei sitä voida jäljittää käyttäjään.

Muilta sivuilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Evästeiden käyttö
Cookie- eli evästetiedosto on tietokoneelle tallennettava pieni tekstitiedosto. Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ensisijaisesti parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja toiminnallisuutta sekä arvioidaksemme, miten sivuilla olevaa sisältöä käytetään. Verkkosivuillamme käyttämämme evästeet eivät kerää henkilötietoja.

Analytiikka
Käytämme verkkosivuillamme myös kolmansien osapuolien sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmiä, kuten Google Analytics. Järjestelmät keräävät sivustolla kävijöistä tiettyjä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta sivuston käyttöä voidaan arvioida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla. Järjestelmien tarjoajat välittävät ja säilyttävät kerätyt tiedot palvelimillaan.

Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille mikäli se käyttää kolmansia osapuolia kerätyn tiedon käsittelijöinä tai mikäli laki vaatii tietojen luovuttamista. Google ilmoittaa, että se tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja eli se ei yhdistä kerättyjä tietoja yksittäiseen henkilöön. Google Analytics käyttää enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä sivustoanalytiikkapalvelun tuottamiseksi.

Lisätietoja Google Analytics -palvelun tietosuojakäytännöistä:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi&ref_topic=2919631
Lisätietoja Google Analytics -evästeistä (englanniksi):
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google tarjoaa myös lisäosan, jolla voi kieltäytyä (’opt-out’) Google Analytics -palvelun tallentamista evästeistä kaikilla web-sivuilla:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi&ref_topic=2919631

Lipunmyynti
Teatteri Telakan lipunmyyntikanavana toimiva Tiketti on rekisterinpitäjä niiden henkilötietojen osalta, joita kerätään Tiketin kanavien kautta tapahtuvan lipunmyynnin yhteydessä. Kun lipunmyynti tapahtuu Teatteri Telakan ovilipunmyynnissä järjestelmän kautta, toimii rekisterinpitäjänä Teatteri Telakka. Teatteri Telakka luovuttaa Tiketille henkilötietoja automaattisesti myydessään lippuja Tiketin järjestelmän kautta.

Tiketin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.tiketti.fi/info/tietosuojaseloste

Uutiskirje ja tiedotteet
Tilatessasi uutiskirjeemme ja tiedotteemme, ja liittyessäsi täten postituslistallemme, tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi. Voit halutessasi sisällyttää tilaukseen myös nimesi.

Uutiskirjeiden ja tiedotteiden hallinnoimiseen ja lähettämiseen käytämme Mailchimpiä. Mailchimpin tietosuojaseloste (englanniksi) löytyy osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti, että palvelumme ovat lain ja vaatimusten mukaisia.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Sinulla on lain mukaan oikeus tarkastaa mitä tietoja sinusta säilytämme ja tehdä tietoihin korjauksia ja muutoksia ja halutessasi pyytää tietojen poistamista. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointiin.

 • Voit lopettaa uutiskirjeen tai tiedotteiden tilauksen ja samalla poistaa tietosi postituslistaltamme sinulle lähetettyjen uutiskirjeiden lopussa olevasta linkistä.
 • Voit olla sähköpostitse yhteydessä sivustomme ylläpitäjään petteri.aartolahti@nullteatteritelakka.fi

Jos et halua verkkosivujemme tallentavan evästetiedostoja, se on mahdollista kieltää selaimen asetuksissa sivustokohtaisesti tai kokonaan. Voit myös poistaa selaimesi tallentamat evästetiedostot milloin tahansa. Esimerkiksi:

On kuitenkin huomioitava, että evästetiedostojen kieltäminen voi vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Teatteri Telakka voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Yhteydenotot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Teatteri-Telakka ry, Tullikamarin aukio 3, 33100 Tampere. Y-tunnus 1093183-7.

Tietosuojaan liittyvissä tiedusteluissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse sivuston ylläpitäjään petteri.aartolahti@nullteatteritelakka.fi