TEIJO -hanke

Teatteri Telakka on mukana Tee itse taidetta ja osallistu -hankkeessa (TEIJO), jossa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa.  Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 200 000 € apurahan Kulttuurikeskus PiiPoon hallinnoiman Tee itse taidetta ja osallistu -hankkeen (TEIJO) toteuttamiseen vuosille 2015–2016. TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 41 000 euroa hankkeessa toteutettavan esiselvityksen valmistamiseen.

Projektissa on mukana olevat neljä kulttuurialan  yleishyödyllistä toimijaa ovatm Kulttuurikeskus PiiPoo, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus (Pirkanmaa), Sorin Sirkus ja Teatteri Telakka. Hankkeen yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä hoito- ja hoivalaitoskumppania ovat Lempäälän Ehtookoto ry. (ikäihmiset, muistisairaat ja nuoret mielenterveyskuntoutujat), Pirkanmaan Senioripalvelut / Tampereen Vanhuspalveluyhdistys (palvelukeskuksissa asuvat vanhukset ja päiväkeskusasiakkaat), Kangasalan kunnan vanhainkoti Rekola-koto (laitoksessa asuvat vanhukset), Sopimusvuori (mielenterveys- ja päihdekuntoutus-, lastensuojelu- ja dementiahoitopalvelujen asiakkaat), Kylmäkosken vankila (vangit), Pirkanmaan Sininauha ry / Villa Hockey (huumekuntoutusnuoret), Kehitysvammaisten Tukiliitto – KVTL (kehitysvammaiset päivätoimintakeskuksen ja tukiasumisen asiakasnuoret ja aikuiset sekä heidän omaisensa), Tampereen Parkinson-yhdistys ry (Parkinsonin tautia sairastavat) sekä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry (mielenterveyskuntoutujat).

TEIJO vie taidetta laitoksissa ja hoitolaitoksissa asuvien sekä laajojen tukipalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään. Eri taiteenalojen taiteilijat työskentelevät laitoksissa erimittaisissa projekteissa ja residensseissä. Taiteilijoiden ja taidetoiminnan mukanaan tuomien uusien ja erilaisten lähestymistapojen avulla rikastutetaan laitoksissa asuvien elämänpiiriä.

Vuosien 2015–2016 aikana toteutetaan yhteensä yli 1000 tuntia taiteilijoiden ja soveltavan taiteen ammattilaisten fasilitoimaa taidetoimintaa Pirkanmaan alueen hoiva- ja hoitolaitoksissa, lastensuojelun avo- ja asumispalveluissa sekä Kylmäkosken vankilassa. Vastaavanlaista usean eri kulttuuri- ja SOTE-toimijan yhteishanketta ei ole ainakaan Pirkanmaalla aikaisemmin tässä laajuudessa toteutettu.

 

Lisätiedot:
Pilvi Kuitu
toiminnanjohtaja, Kulttuurikeskus PiiPoo
pilvi.kuitu@nullkulttuuripiipoo.fi
p. 0400 433 722

Tiedote: Tee itse taidetta ja osallistu -hankkeelle (TEIJO) 200 000 euroa Suomen Kulttuurirahastolta (Sorin Sirkus)