Hassan Blasim: Digihattujen piirileikki

Tietotulvan aikakaudella kehittyy uusia tiedonhallinnan työkaluja, joiden avulla voi luoda uudenlaisia tapoja elää tämän päivän maailmassa. Valtaosa ihmisistä ei välttämättä osaa hyödyntää näitä työkaluja, ja tietotulvašokki saattaakin äkkiä johtaa tietämättömyyteen: vaikka tietoa on enemmän kuin koskaan, niistä ei osatakaan valita sopivia, niitä ei osata panna tärkeysjärjestykseen saati sitten jalostaa niin, että ne auttaisivat tehokkaasti kohentamaan ihmisen itsensä elämänlaatua ja parantamaan elinoloja maailmassa yleensä. Samaan aikaan keskuudessamme on kuitenkin alati kasvava joukko ihmisiä, jotka käyttävät tietoverkkoja hämmästyttävän luovasti ja kehittävät niitä eri suuntiin.

Tietotulvan aikakaudella muodostuu ryhmiä, joiden intressit punoutuvat osittain yhteen: on mustia, valkoisia, harmaita, vihreitä ja muun värisiä hattuja. Niiden välille viriää kilpailua: Kuka kontrolloi tietoja, jotka liittyvät vaikkapa aikamme ongelmiin – maahanmuuttoon, ääriuskonnollisuuteen, fasismin uuteen nousuun Euroopassa, talouskriiseihin ja sotiin eri puolilla maailmaa?

  • Valkohatut ovat verkon turvajärjestelmiin hyvin aikein murtautuvia hakkereita. Tätä kutsutaan myös eettiseksi hakkeroinniksi. He auttavat virastojen ja yritysten suojausjärjestelmien kehittämisessä ja muissa hankkeissa.
  • Mustahatut ovat krakkereita, eli niitä hakkereita, jotka tietokoneiden suojauksia murtamalla ajavat omaa etuaan ja käyttävät hyväkseen henkilötietoja ja yrityssalaisuuksia.
  • Harmaahatut ovat rajatapauksia. Joskus he noudattavat lakia ja auttavat palkkiota vastaan Internetin turvallisuuden kehittämisessä; joskus he taas toimivat laittomasti, vaikkeivät pyrikään aiheuttamaan vahinkoa kuten mustahatut.

Lisäksi verkossa toimii viheraktivisteja, pelisuunnittelijoita ja vaikka minkä värisiä hattuja, joilla kaikilla on omat päämääränsä. Kaikkien näiden ryhmien intressit punoutuvat osittain yhteen. Aina joskus hattupäiden itsensä, heidän uhriensa ja avunkohteidensa kohtalot risteävät.

Tieto lisää tietämystä, mutta tieto on myös valtaa. Se joka kontrolloi tietoa voi kontrolloida myös muita ja kirjoittaa pelisäännöt uusiksi!

Hassan Blasim

Suomennos Sampsa Peltonen
Kuva: Katja Bohm