Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistyöhankkeen loppuraportti

Teatteri Telakan toimeksiantona toteutettu Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistyöhankkeen loppuraportti on valmistunut ja julkaistu. Raportin on koostanut ja kirjoittanut Miia Säppi. Kysymyksessä on tapausraportti, joka kertoo yhteistuotannon synnystä, kulusta ja prosessin aikana kohdatuista haasteista ja onnistumisista. Raportissa kuvataan yhteistuotantohankkeen kulkua, yhteisiä taiteellisia tavoitteita ja niiden seurauksia ja tekijöiden kokemuksia yhteistyöstä. Lisäksi raportti avaa hanketta tapausesimerkkinä neljästä eri näkökulmasta: yhteistuotantona, työvaihtona, kiertuetuotantona ja kansainvälisenä yhteistyönä sekä tarkastelee yhteistuotantojen kehitettäviä osa-alueita. Loppuraportti pyrkii osaltaan vastaamaan teattereiden erilaisten yhteistyömuotojen dokumentoinnin vaateeseen, joka on noussut ilmi viimeaikaisissa kenttää käsitelleissä julkaisuissa.

Raportin tausta-aineisto koostuu hankkeessa mukana olleiden tekijöiden ja yhteistyökumppanien haastatteluista sekä aiheeseen liittyvistä viimeaikaisista hanke- ja tutkimusjulkaisuista  kuten Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen TEKIJÄ 1 ja TEKIJÄ 2 -hankkeiden julkaisut (2013-14), Teatterikeskus ry:n Teatteri liikkeessä ja lähellä – suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013 ja Cupore – Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön verkkojulkaisu Vapaan kentän jäljillä – Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä (2013).

Raportin valmistumisajankohtana syksyllä 2014 suomalainen teatterikentää tuntuu kuhisevan yhteistuotantoja. Nyt julkaistussa raportissa yhteistuotannolla tarkoitetaan taiteellista ja tuotannollista yhteistyötä, jossa jokainen osapuoliteatteri on ollut mukana tasavertaisena ja sitoutuneena kaikilla osa-alueilla. Vaikka yhteistuotannot koetaan taloudellisessa paineessa pyristelevän teatterikentän elinehdoksi, on Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistyöhankkeessa painotettu alati taiteellisen lähtökohdan merkittävyyttä.

Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohanke käynnistyi virallisesti vuonna 2013, vaikka sen suunnittelu alkoikin jo vuonna 2009. Lopullisessa hankkeessa olivat mukana Teatteri Telakka, Teatteri Vanha Juko ja virolainen Rakvere Teater. Näiden kolmen teatterin henkilökunnista sekoitetut työryhmät valmistivat yhteisestä taiteellisesta teemasta vapaasti ammentaen kolme kantaesitystä, jotka kiersivät hankkeen kolmen teatterin näyttämöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi esityksiä on esitetty festivaaleilla ja vierailuina. Ennakkoluuloton ja rajoja rikkonut hanke palkittiin marraskuussa 2013 näyttämötaiteen valtionpalkinnolla.

Voit lukea raportin kokonaisuudessaan tästä linkistä.