Teatteri Telakka kiittää näyttämötaiteen valtionpalkinnosta

Vuoden 2013 Näyttämötaiteen valtionpalkinto on myönnetty kolmelle teatterille; Teatteri Telakalle, Teatteri Vanhalle Jukolle ja Rakvere Teaterille.

Teatteri Telakka kiittää Valtion näyttämötaidetoimikuntaa ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäkeä. On merkittävää, että teattereidemme välinen yhteistyö huomataan valtion taholta.

Teatteri Telakka Tampereelta ja Teatteri Vanha Juko Lahdesta ovat tehneet yhteistyötä esitysvaihdon merkeissä jo pitkään ennen kansainvälistä yhteistuotantoa Köök-Kullervo-Petroskoi. Telakka ja Juko ovat hyvin samankaltaisia toimijoita teatterikentällä; ikä, koko ja osin myös taiteellinen ajattelu on samankaltaista. Toimintaamme säätelevät samanlaiset tekijät; yhtäältä taiteellinen riippumattomuus, vapaus tehdä sitä mikä nähdään tärkeäksi ja toisaalta toiminnan taloudelliset rajoitteet.

Kolme vuotta sitten syntyi ajatus tehdä yhdessä jotain uutta, jolloin  aloitettiin etsimään kolmatta yhteistyöteatteria maan rajojen ulkopuolelta. Kaksi vuotta sitten löydettiin Virosta kumppaniksi Rakveren Teater. Päädyimme tuottamaan kolmea samanaikaista ensi-iltaa, joilla tuli olemaan temaattinen yhteys. Lisäksi suunnitelma tavoitteli kansainvälistä taiteilijavaihtoa  ja esitysten kierrättämistä kaikissa yhteistyöteattereissa.

Teatterintekijöinä halusimme muuttaa omaa tekemisen tapaamme, ylittää kulttuuri- ja kielirajoja, ja luoda tilaa jonkin uuden syntymiselle. Taloudellisista riskeistä huolimatta halusimme lähteä etenemään ja tuottamaan yhteistä hanketta.  Nyt, hankkeen ollessa puolivälissä,  kokemuksemme  kannustaa etsiytymään jatkossakin pois totutusta, toimimaan yhdessä ja tekemään rohkeita ratkaisuja pelkäämättä riskejä.

Haluamme kiittää hankkeen esitysten ohjaajia ja taiteellisia työryhmiä. Haluamme kiittää  kaikkia tuotannollisia työntekijöitä,  joita ilman tämänkaltainen yhteistyö ei olisi mahdollista. Erityiskiitokset haluamme osoittaa hankkeemme tukijoille; Teatterin tiedotuskeskukselle, Viron kulttuuri-instituutille ja Viron Suomen suurlähetystölle, sekä hankettamme taloudellisesti tukeneille tahoille; Alfred Kordelinin Säätiölle, Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolle, Taiteen edistämiskeskukselle, Tampereen ja Lahden kaupungeille, Teattteri Telakan kannastusyhdistykselle, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselle ja Linda Linelle.

Avaa tiedotteena

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 19.11.2013

Yle Tampere: Näyttämötaiteen valtionpalkinto Teatteri Telakalle

AL: Teatteri Telakalle näyttämötaiteen valtionpalkinto