Teatterista voimaa vuorovaikutukseen

Yhteistyöhanke Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n kanssa

Yhteistyökumppaninamme toimii Kehitysvammaisten tukiliitto ry. Yhteistyössä järjestetään esitys- ja kurssitoimintaa kehitysvammaisille ja heidän lähiympäristölleen.  Toiminta on käynnistynyt elokuussa 2011 Akaan kaupungin Viialan kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Ensimmäisen ryhmän kanssa aloitettu työskentely jatkuu vuonna 2013 ja tavoite on, että toiminta laajenee toisiin yhdistyksiin Pirkanmaalla ja myöhemmin kansallisesti.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen

Yhteistyöhankkeen tavoitteet

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen- hankkeessa tekijät soveltavat teatterista lähtöisin olevia harjoituksia. Harjoitusten avulla pyritään kehittämään keinoja, joilla kehitysvammainen ihminen voisi vahvistaa omaa, tietoisempaa elämänhallintaansa. Harjoituksilla houkutellaan esiin kehitysvammaisten ihmisten omakohtaisia ja luovia ratkaisuja käsittelyssä olevaan asiaan tai ongelmaan.

Ryhmässä kokemuksellinen ja taitoja kartuttava oppiminen helpottaa jokaisen ominta tapaa ilmaista itseään. Itsetunnon vahvistuminen mahdollistaa sen, että kehitysvammainen voi tarvittaessa olla enemmän näkyvä osana ympäröivää yhteiskuntaa.

Hankkeen perusajatus on se, että kehitysvammaisen lähiympäristö (omaiset, ystävät, asuntolan henkilökunta, toimintakeskuksen henkilökunta) on mukana vuorovaikutuksessa. Pyrkimys on osallistaa ja aktivoida sekä saattaa ihmisiä yhteen. Pilottihankkeessa Viialan toimintakeskukseen, paikan sijainti maakunnassa oli yksi ratkaiseva tekijä. Toivomme, että pitkäjänteinen työ jatkuisi yhtälailla maakunnissa kuin keskuksissa, joissa tämän kaltaiset palvelut perinteisesti järjestetään.

Tarkoituksena ei ole tehdä teatteriesitystä vaan se voi syntyä jos esitykselle tulee tarve. Taidelähtöisessä työskentelyssä omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten kanssa mahdollistavat voimaantumisen, itsensä tuntemisen ja kehittämisen.

Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n kotisivut

Etäyhteydet vuorovaikutuksen tukena

Kuva Laura Vesa.

Tampereen kaupungin (Tampere.Finland) Yhdenvertaisesti sinun! -kerta-avustuksen turvin pääsemme kehittämään uutta toimintamallia Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toimintaan etänä.

Pilotti alkaa yhdessä kutsuttujen asuinyhteisöjen kanssa toukokuun alussa ja päättyy ennen juhannusta.

Pyrimme yhdessä uteliaasti, luovasti ja luottamuksellisesti etsimään keinoja yhteydenpitämiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen teatterin keinoin.  Toiminnan ohjaus perustuu teatteriopettajan tuottamaan sisältöön yhdessä kehitysvammatyön ammattilaisen kanssa.

Pilotissa pohditaan ja kokeillaan mitä, miten ja milloin etäyhteydet toimivat ja miten ne haastavat vuorovaikutustilanteita. Teatterin keinot vuorovaikutuksessa ovat käytössä myös etänä.

Tulevaisuuden KIRSI

”Teatterista voimaa vuorovaikutukseen” on toiminut vuodesta 2010 asti, vahvistaen ja tukien kehitysvammaisen aikuisen arjen kokemusmaailmaa sekä vuorovaikutustaitoja teatterin. Nyt haluamme viedä toimintaa eteenpäin tuottamalla varsinainen näyttämöteos, jossa yhteiskunnan monikerroksisuus tulisi näkyväksi myös vammaisuuden näkökulmasta.

Projektissa huomioidaan laajasti esteettömyyden ja saavutettavuuden idea. Siihen liittyvät sekä harjoitusajan, että esitysajan tilojen, kommunikoinnin, valaistuksen, äänimaailman, käytettyjen materiaalien että tiedonsiirron erityistarpeet.

Hankkeen antavana ideana on luoda foorumi, missä kehitysvammaiset teatteriryhmäläiset ja teatterialan ammattilaiset luovat taidetta tasaveroisina taiteentekijöinä.

Lisätiedot:

Petri Mäkipää
yleisötyövastaava, Teatteri Telakka
petri.makipaa@nullteatteritelakka.fi