Köök-Kullervo-Petroskoi

Köök-Kullervo-Petroskoi -hankkeen esitykset ovat olleet ohjelmistossa vuosina 2013 – 2014

Kaksi suomalaista teatteria, Teatteri Vanha Juko ja Teatteri Telakka, sekä virolainen Rakvere Teater aloittivat vuonna 2011 yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena oli valmistaa kolme uutta kantaesitystä jokaiseen teatteriin. Tuotantomalliin kuului alusta alkaen yhteistyön ja henkilövaihdon periaate: jokaisessa esityksessä tulisi olemaan tekijöitä kaikista kolmesta teatterista, ja jokainen teatteri tuottaisi yhdellä tuotannolla ohjelmistoonsa yhden esityksen sijasta kolme. Tällä toteutustavalla myös teatterien yleisö saa nähtäväksi kolme eri esitystä samojen teemojen pohjalta.

Vuonna 2013 kaikki yhteistyöhankkeessa olleet kolme esitystä on saatu ensi-iltaan. Rakvere Teaterin Köök/Keittiö, Teatteri Vanhan Jukon Kullervo ja Teatteri Telakan Petroskoi. Esitysvaihdon ensimmäinen rotaatio toteutui alkuvuodesta 2014 ja seuraava syksyllä 2014.  Esitykset olivat kantaesityksiä ja muodostivat temaattisen trilogian. Kukin niistä toi näkökulman rajalla elämiseen sekä ihmisen suhteesta elinympäristöönsä.

Hanketta olivat tukemassa Pirkanmaan Taidetoimikunta/Taiteen edistämiskeskus, Valtion näyttämötaidetoimikunta/Taiteen edistämiskeskus, Alfred Kordelinin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto/Pirkanmaan rahasto

Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohankkeen loppuraportti

Teatteri Telakan toimeksiantona toteutettu Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistyöhankkeen loppuraportti valmistui marraskuussa 2014. Raportin on koostanut ja kirjoittanut Miia Säppi. Kysymyksessä on tapausraportti, joka kertoo yhteistuotannon synnystä, kulusta ja prosessin aikana kohdatuista haasteista ja onnistumisista. Raportissa kuvataan yhteistyöhankkeen kulkua, yhteisiä taiteellisia tavoitteita ja niiden seurauksia  ja tekijöiden kokemuksia yhteistyöstä. Lisäksi raportti avaa hanketta tapausesimerkkinä neljästä eri näkökulmasta: yhteistuotantona, työvaihtona, kiertuetuotantona ja kansainvälisenä yhteistyönä, ja tarkastelee yhteistuotantojen kehitettäviä osa-alueita.

Loppuraportti pyrkii osaltaan vastaamaan teattereiden erilaisten yhteistyömuotojen dokumentoinnin vaateeseen, joka on noussut ilmi viimeaikaisissa kenttää käsitelleissä julkaisuissa. Raportissa yhteistuotannolla tarkoitetaan taiteellista ja tuotannollista yhteistyötä, jossa jokainen osapuoliteatteri on ollut mukana tasavertaisena ja sitoutuneena kaikilla osa-alueilla. Vaikka yhteistuotannot koetaan teatterikentän elinehdoksi, on Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistyöhankkeessa painotettu alati taiteellisen lähtökohdan merkittävyyttä.

Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohanke käynnistyi virallisesti vuonna 2013, vaikka sen suunnittelu alkoikin jo vuonna 2009. Lopullisessa hankkeessa olivat mukana Teatteri Telakka, Teatteri Vanha Juko ja virolainen Rakvere Teater. Näiden kolmen teatterin henkilökunnista sekoitetut työryhmät valmistivat yhteisestä taiteellisesta teemasta vapaasti ammentaen kolme kantaesitystä, jotka kiersivät hankkeen kolmen teatterin näyttämöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi esityksiä on esitetty festivaaleilla ja vierailuina. Ennakkoluuloton ja rajoja rikkonut hanke palkittiin marraskuussa 2013 näyttämötaiteen valtionpalkinnolla.

Pääset avaamaan koko loppuraportin tästä

Köök/Keittiö

Kullervo